Klíčová slova: life

Radostná cesta ve světě umění

ARTIST LIFE: V sociálních praktikách zobrazuje Chris Kraus životy různých umělců v jemné koláži autobiografických textů. Kniha je o ní samém stejně jako umělcích vylíčených.

O žití filozofického života

Daniel Krutzkoff Jacobsen je aktuální s The Little Book on Life, publikoval ve vydavatelství Forglemmegei. MODERN TIMES zde vytiskne výňatek.