Klíčová slova: Bílý dům

Násilí a politická teorie

Násilí je politizováno a politika se stává násilím

NÁSILÍ V TEORII A PRAXI: Svět je násilný. Zapadá nás rétorika násilí?
viz www.libex.eu

Svět je mimo dosah

Esej Svět zcela zmizel z háčku a dělal to dlouho.