Klíčová slova: Galtung

Gándhího metoda

NOVINY EDITORIAL: Boj za mír a usmíření není snadné.

Smířit trauma

MODERN TIMES, nyní stálý fejetonista, mírový vědec Johan Galtung, ukazuje hranice mezi možnými příčinami bytí světa tak, jak je - a řešením problémů, kterým čelíme.
video

"Galtung není antisemitský"

Johan Galtung je otcem výzkumu míru.
video

Johan Galtung: Bezpečnost nedává mír - mír dává bezpečnost

MODERN TIMES navštívil zakladatele mírových výzkumů Johan Galtung ve svém domě ve Španělsku. Nyní má 87 let a stále je v plném proudu.

USA ve volném pádu

USA jako supervelmoc skončí podle Trumpa rychleji, tvrdí Johan Galtung.