Klíčová slova: UN

Přemýšlejte o právech dětí na soukromí

Co se stalo s právem dětí na soukromí?

„sdílet věci“ : Rodiče sdílejí fotografie a informace o svých dětech v sociálních médiích, aniž by zvážili dlouhodobé důsledky a bez souhlasu dětí.

Negramotnost Pákistánu

ČTENÍ A PÍSEMNÉ PÍSOMNOSTI: Pákistán musí upřednostnit nedostatek čtenářských a písemných dovedností občanů a měl by zahájit celonárodní program, který zohlední multikulturní a cizojazyčné komunity v zemi.
Okamžik míru, Faditoone. Viz http://www.libex.eu/

Kultura budoucnosti budoucnosti a Abiy Ahmed

KOMENTÁŘ: V budoucnu se věří, že lidé a vlády se naučili dost na to, aby se vypořádali s konflikty bez myšlení zbraní a nepřátel. Pokud se tam někdy dostaneme, nevíme, ale existuje možnost a jak to bude, záleží na našich volbách.
Evropský parlament

„Evropa samozřejmě musí převzít odpovědnost“

ZELENÁ EVROPA: „Evropská ekologická dohoda“ připomíná první zprávu OSN o klimatu před 30 lety, tvrdí Margrete Auken v Evropském parlamentu. "Když přijde na klima, nemůžeme se dočkat, až přijde s něčím chytrým." Musíme jednat hned, “říká MODERN TIMES.