apokalypsa


Pokud máme vyřešit klimatickou krizi, musíme urychlit

KLIMATIZACE: Podle Bernda Ulricha, pomalá rychlost v akci v oblasti klimatu poškodí klima, lidi a demokracii.

Protiváha dnešního krutého nedostatku solidarity

Totalita? Anarchokomunistický kritik Franco Berardi věří, že jsme přeceňovali rozum a inteligenci jako svět měnící sílu.

Poté je nyní

Osamělý skleník je posledním vpádem světa do scénáře prorockého sci-fi Ben River, který uvádí nejistý osud Země: planeta je vylidněná a skleník je jediným životaschopným místem.