Klíčová slova: chudoba

Když je americká ekonomika chladná, dostane Haiti zápal plic

HAITIS CORONACRISE: Haiti dnes postrádá přibližně 5900 křesel pro nemocné covid-19. Největší překážkou je však přesvědčit lidi, že koronová hrozba je skutečná.

Ponuré každodenní zápasy mezi skotskými chudými

bída: Generace mladých Skotů ukazuje okamžiky něhy a péče uprostřed každodenních frustrací, soudů a epizod násilí.
5G

5G může podporovat cíle OSN v oblasti udržitelnosti

bída: 5G otevírá nespočet příležitostí v distančním vzdělávání a vzdělávání.