Klíčová slova: mírová politika

Okamžik míru, Faditoone. Viz http://www.libex.eu/

Kultura budoucnosti budoucnosti a Abiy Ahmed

KOMENTÁŘ: V budoucnu se věří, že lidé a vlády se naučili dost na to, aby se vypořádali s konflikty bez myšlení zbraní a nepřátel. Pokud se tam někdy dostaneme, nevíme, ale existuje možnost a jak to bude, záleží na našich volbách.
mír Logo

Je opravdu užitečné zapojit se do otázek mírové politiky?

Dnešní vláda již nepodporuje informační úsilí o mír.

19. světový festival mládeže

Světový mír - jen sen? Ne pro mladé lidi, kteří se setkávají na pravděpodobně největším světovém mírovém politickém festivalu.

Doplněk míru vitamínové politiky ve volební kampani

Uprostřed předvolební kampaně byla v Akershus Art Center otevřena vzrušující a vysoce politická výstava. Prostřednictvím vlajky Sledujte lahvičku nám skupina umělců PŘÍLOHA kriticky prozkoumává zacházení s žadateli o azyl v zemi, hojnou komunitu a v neposlední řadě válečný národ Norsko.