Klíčová slova: nezaměstnanost

Hodnota člověka v nezaměstnané společnosti

LIFE: Jak se nám podaří žít smysluplný život ve světě bez práce, kde je vše automatizované a vzdělání už nevede k práci?

Ponuré každodenní zápasy mezi skotskými chudými

bída: Generace mladých Skotů ukazuje okamžiky něhy a péče uprostřed každodenních frustrací, soudů a epizod násilí.

Tunisko po arabském jaru

Dluh, nezaměstnanost a pomalu se pohybující reforma - země, která se díky otravě v letech 2010–2011 nejlépe zotavila, stále čelí velkým výzvám.