Klíčová slova: waste

Ucelenější přemýšlení o životním prostředí a ekonomice

ZELENÝ RŮST: Je možné, aby recyklace prodloužila životnost předmětů a materiálů? A co místní obvody a malé podniky?

Environmentální skandál: Plánujte ukládání 30 milionů tun těžebního odpadu v Repparfjordu

Zatímco zbytek světa zastavil ukládání těžebních odpadů do moře, Norsko je jedním z pěti břehů na planetě, který tak činí i nadále.