Klíčová slova: politika identity

Anatomie demokracie

Fukuyama: Francis Fukuyama je jedním z předních světových demokratických teoretiků a tato kniha přináší aktualizovaný úvod do jeho celkového autorství.

Snaha o uznání má ničivé důsledky. Sociální spravedlnost je omezena na psychologické problémy

Politika identity je skutečným dítětem narcistické kultury, kde je porušení a odmítnutí vnímáno jako vážné ohrožení sebevědomí.