Klíčová slova: sociální kontrola

neortodoxní

Uniknout ultra-ortodoxnímu životnímu stylu

Promyšlený příběh mladé dívky opouštějící hasidskou společnost pro lepší život venku.

Tanec bez svobody

FILTR NORWEGSKÉ HRY: Druhý celovečerní film Jorunna Myklebusta Syversena je silným a znepokojujícím vyobrazením sociální kontroly v norských letničních komunitách.

Pocta silným matkám přistěhovalců

Soudobé dějiny: Out of the Shadows vypráví o tvrdém boji za rovnost pro přistěhovalecké matky, které následovaly své muže do Norska v naději na lepší život, ale setkaly se s xenofobií, rasismem a předsudky.

politika Krimmigrasjons

Horké komunitární trendy na místní úrovni mohou jít ruku v ruce s rozvojem pozorovacích institucí podobného pavoukům nebo budování plotů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Co je sociální kontrola?

Sociální kontrola 4.0

Čínský digitální systém sociálních kreditů funguje s formou gamifikované kontroly, která uživatelům odměňuje, když získávají body za chování uvnitř i vně sítě. Do roku 2020 čínské orgány plánují zřízení celostátního systému. Západní komentátoři reagují s odporem, ale jsou naše vlastní sociální média opravdu mnohem lepší?