Klíčová slova: sociální realismus

parazit

Lordship and parazites

Palme d'Or vítěz: V letošním filmu Film z jihu zahajovacího filmu Parasite, který je bujarým a kousavým společenským satirem, o kterém by se nemělo dopředu moc dozvědět, jsou silně přítomny moderní třídní rozdíly.

Ponuré každodenní zápasy mezi skotskými chudými

bída: Generace mladých Skotů ukazuje okamžiky něhy a péče uprostřed každodenních frustrací, soudů a epizod násilí.

Sociální dědictví a kriminální prostředí

Socialistický realismus: S Goliatem Peter Grönlund znovu potvrzuje své postavení jednoho z nejvíce angažovaných a skutečných tvůrců skandinávského regionu.