Klíčová slova: spotřeba

Zadejte svůj čas - Hylland Eriksen

Na cestě do roku 2020

NOVINY EDITORIAL: Rozhovor s Thomasem Hyllandem Eriksenem.

Kořeny reklamy vynechávají

Informační a jednoznačný film o moderním otrokářském průmyslu oděvního průmyslu, který je v ostrém kontrastu s hladce leštěnými reklamními obrazy, které konzumujeme v souladu s našimi prázdnými a neustále se měnícími potřebami.