Klíčová slova: střední třída

Kreativita, otevřenost, stylové vědomí, podnikatelský duch, empatie a kosmopolitanismus

Střední třída: Aktuální v těchto koronových dobách je, zda Reckwitzova analýza otevírá restrukturalizaci ekonomiky zpět na „skutečnou ekonomiku“ - od kulturního kapitalismu, ve kterém zboží slibuje spotřebitelům symbolické, narativní, estetické a etické zkušenosti.

Střední třída bez prostředků

Jedná se o velmi solidní akademickou práci, ve které jsou všichni autoři kritičtí - zčásti velmi kritičtí - k pochopení střední třídy v Africe