Klíčová slova: Verso UK

náhradní mateřství

Náhradní mateřství je práce

Posuvem? V plné náhradě nyní chce Sophie Lewis změnit průmysl náhradního zboží. Chce posílit práva stran a zabránit zneužívání.

Ne znamená ne

RAPE: Mithu Sanyal napsal Rape: Z Lucretia do #MeToo v důsledku #MeToo, kde je znásilnění jednou z bitev o feminismus a stále je součástí zpravodajské scény.

Skrytý fašismus

FASCISM: Je možné žít nefašistický život ve společnosti postavené na fašistických mocenských strukturách?