Klíčová slova: Race

Rasismus a třídní boj

Pouze radikální zrušení strukturálních podmínek pro vyloučení pracovníků - černochů jako bílých - by mohlo zpomalit probíhající proces sociálního vyloučení ve Spojených státech, tvrdí historik David Roediger v nové knize.