Zneužívání: Se značným dopadem se dokument zvedá Všechno, co jsem představil příběh jednomu z dětí v norských statistikách zneužívání.

Huser je pravidelným filmovým kritikem v MODERN TIMES.
E-mail: alekshuser@gmail.com
Publikováno: 3. března 2020
Všechno, co jsem
Ředitel: Tón Grøttjord-Glenne
(Norsko)

Minulý rok, Národní znalostní centrum zveřejněno dne násilí a traumatické stres - zpráva o zkušenostech mládeže s násilím a zneužívání v adolescenci na základě dotazníku, na který odpovědělo 9244 12 studentů ve věku 16 až 6 let. Zde celkem 8 procent - a 4 procent dívek - uvedlo, že u dospělého zažilo nějakou formu sexuálního zneužívání alespoň jednou v dětství. Během uplynulého roku to zažily 1 procenta dotázaných. Zpráva dále uvádí, že „pouze 5 z XNUMX z mládí utsatt for …

Vážení čtenáři. Můžete si přečíst 4 bezplatné články měsíčně. Možná se vrátí příští měsíc. Možná si zaregistrujte předplatné (69 NOK / měsíc), abyste si mohli přečíst vše (včetně časopisů). Pokud ještě nejste. Před objednáním se nejprve přihlaste nebo zaregistrujte v horní části / nabídce.

Předplatné 195 NOK