"Galtung není antisemitský"


Johan Galtung je otcem výzkumu míru.

E-mail: redaksjon@nytid.no
Publikováno: 2018-01-24

Galtung byl jedním ze zakladatelů Peace Research Institute Oslo (PRIO) v roce 1959 a v roce 1969 získal titul profesora mírových a konfliktních studií na univerzitě v Oslu jako první na světě. Galtung žije ve Španělsku od roku 1977, ale 87letý chlapec stále přijímá pozvánky z celého světa. Velké zapojení Johna Galtunga do výzkumu míru bylo mezinárodně oceněno mnoha cenami a v prosinci mu byla udělena ne méně než alternativní Nobelova cena „Lidová cena míru“.

Johan Galtung měl aktivní programm krátký čas, který navštívil Norsko v lednu, a my jsme měli to štěstí, že jsme s ním měli exkluzivní setkání, na které jsme pozvali naše čtenáře.

V rozhovoru s členem představenstva MODERN TIMES John Y. Jonesem se Johan Galtung 70. ledna setkal ve Filmovém domě kolem 18 ranních ptáků.

Nechápal jsi to? Nebojte se, natáčeli jsme celou scénu.

Předplatné 195 NOK