hrozby

Hrozba smrti může u většiny lidí vést k nízkému profilu


SVOBODA PROJEVU: Možnost říci něco je vždy velmi omezená, říká v této eseji MODERN TIMES pravidelný spisovatel o použití síly různými orgány. Daleko od dnešních sdělovacích prostředků se nyní objevila „podzemní“ síť intelektuálů, včetně zkušených novinářů, zpravodajských důstojníků, renomovaných profesorů a politiků.

Tunander je profesorem Emeritus z PRIO.
E-mail: ola@prio.org
Zveřejněno: 17. září 2020

Svoboda projevu má ve všech zemích své limity. U „citlivých problémů“ bezpečnostní politiky je limit nejblíže pravidlu. To platí také pro problémy, které ovlivňují skutečnou moc. Většina z nás to může přinutit udržovat nízký profil na východě i na západě. Pro ilustraci uvedu několik zkušeností z doby, kdy jsem pracoval jako výzkumník bezpečnostní politiky.

Admirál James Eberle 1927–2018

V 80. letech jsem psal disertační práci o námořní strategii Spojených států. I 2007

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69 NOK / měsíc), abyste si mohli přečíst více než jeden článek denně zdarma. Vraťte se zítra zpět nebo se přihlaste.

Předplatné 195 NOK