Farc-Ep, Wikipedia

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 - dnes stejně relevantní


KOLUMBIE: Tři roky po mírové dohodě mezi vládou Kolumbie a parlamentem FARC není tento obraz příliš povzbudivý. Jednotlivé ženy i ženské organizace se však odváží postavit a přispět k otevřenosti a zlepšení.

avatar
Schumann je členem Mezinárodní ženské ligy za mír a svobodu (IKFF).
E-mail: brikamann@gmail.com
Publikováno: 1. listopadu 2019

V těchto dnech je známo, že Rada bezpečnosti OSN v roce 2000 přijala rezoluci 1325 o ženách, míru a bezpečnosti. Účelem usnesení bylo upozornit na to, jak jsou ženy postiženy konfliktem, zajistit účast žen na mírových procesech a zajistit ochranu a předcházení konfliktům. Osm následných usnesení rozpracovává a dále rozvíjí otázky týkající se účasti žen na mírových procesech a potřebách ochrany žen: Ženy musí být rovněž schopny aktivně se podílet na budování politiky a komunit. Rovnost je důležitá pro dosažení trvalého míru.

To bylo téma říjnového setkání pořádaného Norsk…

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69kr / měsíc) a přečtěte si další články ještě dnes. Vraťte se zítra nebo se přihlaste níže, pokud máte předplatné.

přihlásit se

Předplatné 195 NOK