Thierry Vissol

Články napsané ...

Proč propagovat politickou satiru?

SVOBODA PROJEVU: Satirická, politická karikatura je ve své podstatě vynikající protiváhou zneužívání a útlaku.

„Nevidím krásu ve válce, ale ve všem je krása.“

FOTOGRAF: Krása, utrpení, bohatství, chudoba, povrchnost a znásilněné děti jsou rozdílné stránky téže mince, říká fotograf Marco Di Lauro, který během vypuknutí epidemie covid-19 strávil týden u Červeného kříže v Bergamu.