bída: Generace mladých Skotů ukazuje okamžiky něhy a péče uprostřed každodenních frustrací, soudů a epizod násilí.

Gray je pravidelným filmovým kritikem v MODERN TIMES.
E-mail: carmengray@gmail.com
Publikováno: 18. října 2019
Schéma Ptáci
Ředitel: Ellen Fiske, Ellinor Hallin
(Velká Británie, Švédsko)

Ponurý každodenní realismus charakterizoval a téměř definoval britský film. Filmy zachycují chudobu dělnické třídy a obtížné podmínky a jsou podporovány zájmem politické levice o rostoucí rozdíly ve společnosti. Filmy se nebezpečně přibližují sociální pornografii, zvláště když jsou problémy přijímány režiséry s privilegovaným pozadím, kteří se zdají být více přinuceni převádět vinu třídy než motivace vytvořit něco na základě autentických zážitků.

Schéma Ptáci není jedním z těchto filmů, i když se to na první pohled může zdát.