Co je svoboda bez vládnutí?


paternalismus: Sunstein obhajuje aktivní sociální manipulaci, která nám pomáhá dělat chytřejší rozhodnutí. V knize O svobodě se ptá, zda svobodná volba skutečně podporuje lidské blaho.

Literární kritik v MODERN TIMES.
E-mail: henning.ness@icloud.com
Zveřejněno: 1. září 2019
Na svobodě

Sunstein získal v roce 2018 vysokou cenu Holbergovy ceny za vynikající výzkum v oblasti psychologie a behaviorální ekonomiky. Je zastáncem libertariánského paternalismu a aktivní sociální manipulace a mnoho let zkoumal, jak lze naše rozhodnutí ovlivnit nejlepším možným směrem. Jasně ovlivněna knihou Daniela Kahnemana Myšlení rychle a pomalu (Mysli, rychle a pomalu(Pax Forlag, 2013), Sunstein věří, že na naše volby mají vliv dva hlavní systémy: reflexní systém a automatický systém.

Instinkt versus reflexe