USA: Debata, která se nikdy neuskutečnila


Ve skutečnosti je možné diskutovat o tom, co se skutečně stalo 11. září 2001 - střízlivým způsobem.

E-mail: taymansolivier@gmail.com
Zveřejněno: 15. prosince 2016

V roce 1951 provedl psycholog a výzkumník Soloman Asch řadu zajímavých sociálních psychologických experimentů. Jeho výzkum ukázal, že když umístí malou skupinu lidí do místnosti, kde ostatní dělali jasně nepravdivá tvrzení o zcela zjevných faktech, významná část z nich by buď začala pochybovat o svých vlastních smyslech, nebo vědomě vstoupit do sboru následovat většinu. Subjekty byly náhodně vybrány a nebyl na ně vyvíjen žádný nátlak: pokud jejich odpovědi byly nesprávné nebo nebyly v souladu s názorem většiny, nemělo to žádné negativní důsledky nad rámec toho, co samy cítily nejistoty nebo studu. Tento experiment by mohl osvětlit cestu ...

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69kr / měsíc) a přečtěte si další články ještě dnes. Vraťte se zítra nebo se přihlaste níže, pokud máte předplatné.

přihlásit se

Předplatné 195 NOK