Dobro, právo a proveditelné


Britští etičtí teoretici pokračovali v odkazu Kant, ale měli realističtější pohled na morálku a to, co bylo v reálném životě proveditelné.

Literární kritik v MODERN TIMES.
E-mail: henning.ness@icloud.com
Publikováno: 11. listopadu 2015

Thomas Hurka: Britští etičtí teoretici od Sidgwicku po Ewing. Oxford univerzitní tiskárna, 2014.

Thomas Hurka se narodil v roce 1952 a je kanadským filozofem. Od roku 1978 do roku 2002 vyučoval na University of Toronto a získal doktorát na Oxfordské univerzitě. Jeho kniha Britští etičtí teoretici od Sidgwicku po Ewing pojednává o normativní, nepřirozené etice - formě etiky, která se týká toho, co je správné a dobré. Hurka se dívá na vývoj moderní anglické morální filozofie, prezentované prostřednictvím série britských etických teoretiků 19. a 20. století, mezi nimi Henry Sidgwick, GE Moore, WD Ross, Hastings Rashdall, HA Prichard a…

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69kr / měsíc) a přečtěte si další články ještě dnes. Vraťte se zítra nebo se přihlaste níže, pokud máte předplatné.

přihlásit se

Předplatné 195 NOK