Drones: Malý kousek Norska


Prahová hodnota pro zabití někoho je menší, když nemusíte vidět tu, kterou zabijete. Nové úniky odhalily brutalitu amerického bezpilotního programu.

E-mail: redaksjon@nytid.no
Publikováno: 2015-11-12

Vojenské bezpilotní letouny - letadla bez řidiče - se stále více staly preferovanou zbraní Spojených států v boji proti podezřelým členům Al Kajdy. V dubnu vydal základní deska Radio dokument Úsvit zabijáků, kde rozhovor s pákistánským chlapcem Zubairem Rehmanem. Byl zraněn při americkém útoku dronů a incident dokonce popisuje následovně: „Najednou jsem viděl drona a slyšel jsem zvuk:„ Dam, přehrada. “ Pak jsem viděl, jak k nám přicházejí dvě rakety. Srazili se přímo před námi, přesně tam, kde byla moje babička. Později jsem se dozvěděl, že rakety ji roztrhaly na kousky. “Rehman také popisuje to, co víme, je praxe zasílání dalšího raketového útoku ihned po prvním - což se pravděpodobně zabije těch, kteří běhají, aby pomohli zraněným. „Udělal jsem vše, co jsem se od ní mohl zbavit,“ říká. "Pak jsem zaslechl druhé klepání:" Dam, damo. " V důsledku druhého útoku bylo zraněno devět dětí a některé se také staly mučedníky. “Sestra Nabila říká, že se neodvážila opustit dům nebo chodit do školy. Bojí se amerických údivů. Současně se začíná objevovat praxe americké válečné války. Přestupky. V polovině října spustil časopis Intercept reportážní sérii o americkém použití dronových stávek v Afghánistánu, Jemenu, Pákistánu a Somálsku. Série vyvolává důležité morální otázky, a to i pro vojenský průmysl a vojenskou moc v Norsku. Podkladovým materiálem pro zpravodajskou sérii jsou tajné dokumenty, které The Intercept obdržel od hlasatele s blízkou znalostí programu vojenského robota Obamovy administrativy. Novinář časopisu Jeremy Scahill zdůrazňuje historicky nový fakt, že americká armáda začala zabíjet podezřelé oponenty mimo bojové operace. Od té doby, co byl prezidentem Gerald Ford, měly americké vojenské síly trvalý rozkaz, aby nedopustily mimosoudní popravy nepřátel. Obama se tomuto problému vyhnul tím, že nově definoval útoky dronů zprávami „cílená likvidace“.

Norský průmysl je silně zapojen do amerických bezpilotních letounů.

Offisielt skal disse likvideringene bare forekomme mot medlemmer av Al Qaida og deres samarbeidspartnere for å unngå nært forestående angrep mot USA. Men Scahill viser til at fremtredene amerikanske tjenestemenn har uttalt at man må bruke en «mer fleksibel» forståelse av begrepet «nært forestående» (John Brennan), og at det ville innebære «en uakseptabel risiko for amerikanske borgere» å vente med å eliminere medlemmer av terrorgrupper til det foreligger informasjon om konkrete planer for angrep (Eric Holder). Dokumentene beviser også at mange av de som blir ført opp på dødslistene, ikke tilhører internasjonale terrornettverk, men er krigere i lokale afghanske grupperinger som ikke oppsto før etter den amerikanske okkupasjonen. Skjuler drap på sivile. En annen ulovlig praksis knyttet til disse henrettelsene, er at antall sivile drepte nedjusteres ved at uidentifiserte drapsofre i ettertid klassifiseres som fiender – til tross for at de ikke har stått på noen liste over mistenkte terrorister. The Intercept refererer fra dokumenter som viser at av de 155 som ble drept i droneangrep i Nordøst-Afghanistan fra 1. mai til 15. september 2012, var bare 19 klassifisert som «jackpot», det vil si personer amerikanerne hadde bestemt seg for å ta livet av på forhånd. De øvrige 136 ble registrert med betegnelsen «fiender drept i stridigheter». Magasinet siterer den anonyme varsleren i etterretningen, som sier følgende: «Hvis det ikke finnes bevis på at den drepte ikke var en mann i kampdyktig alder, eller bevis på at den drepte ikke var en ulovlig fiendtlig stridende, så stilles det ingen spørsmål. De stemples som fiender drept i stridigheter.» The Intercept gjengir et intervju med forskeren Larry Lewis, som har studert effektene av USAs krigføring i Afghanistan. Lewis’ studier viser at droneangrep har en ti ganger høyere sjanse for å ta livet av uskyldige sivile enn angrep fra bemannede fly. Magasinet viser også spesielt til et tilfelle i september 2012, der 12 sivile jemenitter ble drept i et amerikansk droneangrep, inkludert tre barn og en gravid kvinne. The Bureau of Investegative Journalism anslår at mellom 3719 og 5221 mennesker har blitt drept av amerikanske droneangrep i Afghanistan, Jemen, Pakistan og Somalia siden 2002. Minsteanslaget deres er at 514 var sivile, og at minst 183 var barn. Norsk etterretning. The Intercept kan også dokumentere at den viktigste måten å identifisere et offer på før vedkommende drepes av droner, er sporing av SIM-kortet i den mistenktes mobiltelefon. I en artikkel i Bergens Tidende 19. oktober tok Frode Bjerkestrand tak i dette, og reiste spørsmålet om norsk etterretnings innsamling av mobildata i Afghanistan kan ha blitt brukt av amerikanerne for å identifisere hvem som skulle likvideres. Bjerkestrand viser til at det i november 2013 ble avslørt at norsk etterretning hadde samlet inn data- og telefontrafikk under ISAF-oppdraget i Afghanistan, som bare i løpet av en gitt måned inneholdt metadata fra 33 millioner telefonsamtaler. Denne informasjonen ble delt med amerikanerne. I BT kunne vi lese at Bjerkestrand hadde stilt spørsmål om dette til E-tjenesten, men at de ikke hadde rukket å svare før avisen gikk i trykken. MODERN TIMES ba Bjerkestrand om å få videresendt svaret han etter hvert fikk fra E-tjenesten. Svaret bekrefter at data de har samlet inn, kan ha blitt brukt i amerikanske droneangrep. E-tjenesten skriver: «Etterretningstjenesten har bidratt i en NATO-ledet operasjon i Afghanistan, og har delt etterretninger med deltakende nasjoner innenfor ISAF-samarbeidet. Etterretninger produsert av norske enheter kan derfor ha inngått i et samlet informasjonsgrunnlag for operasjoner som gjennomføres innenfor rammen av krigens folkerett og gjeldende engasjementsreg- ler. Slike operasjoner kan ha inkludert bruk av våpenbærende droner.» Flere norske bidrag. Norges Fredslag publiserte i april 2014 en oversikt over norsk våpenindustris bidrag til den amerikanske droneproduksjonen. Norsk industri er tungt involvert i amerikanske droner: Chemring Nobels fabrikk på Hurum produserer og eksporterer drivstoffet til Hellfire-raketten, som er den mest brukte raketten i dagens dronekrig. Prox International i Asker har utviklet en overvåkingsdrone, som de i 2011 avtalte å eksportere til Storbritannia for en verdi av 200 millioner dollar. Siden 2012 har disse dronene blitt brukt i krigen i Afghanistan. Kongsberg Defence System fikk i mai 2012 en kontrakt på 210 millioner kroner som gikk til å levere programvare til NATOs Global Hawk-droner, og gjennom underselskapet Svalsat på Svalbard leverer de satellittsignaler som brukes til å styre amerikanske droner i Afghanistan og Irak. Toten-selskapet Nammo eier en fabrikk i USA som er med på å utvikle og produsere droneraketten Small Tactical Munition. Også Simicon på Kongsberg har laget en egen overvåkingsdrone for eksport, Sensonor i Horten produserer gyrokomponenter til droner, mens Eidel i Eidsvold produserer programvare som brukes til å kommunisere mellom droneraketter og kommunikasjonssentralen. Det gir en ekstra vond smak i munnen å lese om amerikanske droneangrep på en bestemor i Pakistan eller et barn i Jemen, når man vet at det er stor sannsynlighet for at raketten eller dronen som drepte dem, inneholdt et lite stykke Norge.


Storaker er medlem av Internasjonalt utvalg i Rødt, og er fast bidragsyter i MODERN TIMES. aslakstoraker@yahoo.no.

Předplatné 195 NOK