Svante Nordin: Válka filozofů


Wittgenstein bojoval hrdinsky na frontě - Benjamin simuloval válečnou neschopnost. První světová válka změnila Evropu navždy - a silně ovlivnila i evropskou filozofii.

Idea historik.
E-mail: e-tjoenn@online.no
Zveřejněno: 16. prosince 2015

Svante Nordin: Válka filozofů. Evropská filozofie během první světové války. Dreyer's Publishers, 2015

Někteří filozofové byli příliš staří na to, aby se připojili k válce, ale na frontě přišli o své syny. Ostatní bojovali sami a padli. Někteří psali extaticky o válce jako o čistící lázni, takže celková mobilizace byla modelem pro poválečnou společnost, jako je Ernst Jünger. Ještě jiní se utíkali pryč simulací válečné zdatnosti, jako je Walter Benjamin a Georg Lukács. Pro většinu byla válka zlomovým bodem, rozloučením se světem, který se nikdy nevrátí - rozloučením se starou Evropou.
V úvodu knihy o filozofech a první světové válce švédský říká ...

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69kr / měsíc) a přečtěte si další články ještě dnes. Vraťte se zítra nebo se přihlaste níže, pokud máte předplatné.

přihlásit se

Předplatné 195 NOK