Filozofický základ trumpismu?


Do jaké míry lze říci, že Trumpova politika je ovlivněna filozofií Carla Schmidta?

avatar
Mark S. Weiner je členem poradní rady střediska Niskanen Center. Fulbrightova profesura v amerických studiích na Uppsale University v letech 2018-19. Copyright: Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.org
E-mail: mark@nytid.com
Publikováno: 2018-11-01

Hamden, Connecticut: V návaznosti na summity NATO a Helsinky mnozí z liberálního křídla osobně vzdali chování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Když se obrací zády k americkým tradičním spojencům a vysmívá se bezpečnostním službám země, zatímco objímá Vladimíra Putina, je zřejmé, že je v hluboké vodě. Nebo že někdo jiný tahá za struny. Nebo že je mentálně nestabilní. Nebo že je to úplně ruský muž - „zrádce“. Některé nebo všechny tyto nároky mohou být pravdivé. Pro Trumpovo chování je však hlubší a mnohem znepokojivější vysvětlení: Vychází z jeho vlastních myšlenek, zejména z jeho filosofického přesvědčení ohledně našeho světového řádu. Proti těmto vírám bude mnohem obtížnější bojovat.

Trump samozřejmě není filozof. Přesto se instinktivně stává hlasem určitých myšlenek, díky své schopnosti vyprávět příběhy masám a díky své hluboké vnímavosti na to, jak publikum na něj citově reaguje. Pro každou kampaň, kterou vede, ho masové publikum povzbuzuje k upřesnění jeho myšlenek, aby uspokojily to, co vnímají jako jeho emoční potřeby, které příští politizuje prostřednictvím sociálních médií.

Říká to jeho, když Trumpovi poradci mohou charakterizovat výstavbu mexické zdi jako „politický projekt lásky“.

Schmittova liberální kritika Ukazující na myslitele, pro kterého je Trump mluvčím - a který nám může pomoci pochopit jeho myšlení, zejména jeho silně kritizovanou morální neplechu proti Rusku - by musel být německý filosof Carl Schmitt. Ačkoli Schmitt je notoricky známý pro jeho připojení k nacistické straně v roce 1933, bylo by klam, kdyby ho odmítl pouze z tohoto důvodu. Mezi dnešními akademiky, vlevo i vpravo, je Schmitt známý svou ostrou kritikou moderního liberalismu. V srdci Schmittovy kritiky je jeho nechuť k ambicím liberalismu představovat něco univerzálního. Liberálové rozhodně postavili práva jednotlivců do středu svého politického programu a věří, že by tato práva měla být v zásadě rozšířena na všechny. Amerika je - jak říkáte - nápad.

For Schmitt er dette synet en oppskrift på katastrofe så vel hjemme som ute. Innenrikspolitisk fordi den liberale forståelsen av «folket» ikke ekskluderer noen og dermed blir uklar. Hvem er vi hvis «vi» kan inkludere alle? Schmitt var av den oppfatning at denne tankegangen gjør liberale stater sårbare for å bli overtatt av private interessegrupper innad og av utlendinger utenfra – en tanke Trump gjorde til selve hovedpunktet i sin valgkampanje. Schmitts kritikk av liberal utenrikspolitikk er basert på en liknende analyse. Som forsvarere av en ikke-eksklusiv, rettighetsbasert trosbekjennelse har de liberale en tendens til å blande seg opp i politikken til andre land der denne ikke stemmer overens med liberale verdier. Og når de liberale tar del i internasjonale militære konflikter, blir deres verdenssyn en oppskrift på total og evig krig, siden deres troskap til abstrakte verdier gjør motstanderne ikke bare til konkurrenter, men til «absolutte fiender». I motsetning til en «virkelig fiende», som rivaler kan lære seg å leve med, må en absolutt fiende med tiden enten ødelegges eller forvandles – for eksempel gjennom «nasjonsbyggingen» som Trump så ettertrykkelig avviser.

Politisk identitet på geografisk grunnlag

Istedenfor normativitet og universalisme byr Schmitt på en politisk identitetsteori basert på et prinsipp Trump uten tvil har en dyp sympati for fra sin førpolitiske karriere: land. For Schmitt oppstår et politisk felleskap når en folkegruppe erkjenner at de deler bestemte kulturelle trekk som de også mener er verdt å forsvare med livet som innsats. Dette kulturelle suverenitetsgrunnlaget er i siste instans forankret i den særegne geografien der denne folkegruppen bor – eksempelvis et kystløst innland eller et utadrettet kystlandskap. Det som her står på spill, er motsatte syn på forholdet mellom nasjonal identitet og lov. Ifølge Schmitt er felleskapets «nomos» eller dets selvforståelse som vokser frem fra geografien, de filosofiske forutsetningene for dets lover. For liberale, derimot, er nasjonen først og fremst definert av sine juridiske forpliktelser. Trumps presidentskap er en videreføring av de politiske konsekvensene av det schmittianske synet på innenriks- og utenrikspolitikk.

Da Trump sto ved Putins side og tok parti med ham og ikke med USAs etterretningstjeneste, levde han ut de logiske konsekvensene av Schmitts tankegods

Schmitts kritikk av liberalismen er på sitt tydeligste i den lidenskapen Trump og hans tilhengere legger for dagen i sine planer om å bygge en mur langs Amerikas søndre grense. Det sier sitt når Trumps rådgivere, som Stephen Miller, kan beskrive byggingen av muren som et politisk prosjekt drevet frem av «kjærlighet» – det vil si en kjærlighet for det amerikanske felleskapet, klart definert på et territorielt grunnlag. Mer indirekte, i Brussel og Helsinki, kom Trumps schmittianske politikk til uttrykk i hans opptreden overfor Amerikas tradisjonelle allierte og motstandere. Schmitt går inn for en verdensorden som gjør Monroe-doktrinen til en universell lov: Store nasjoner stikker ut ukrenkelige geografiske soner – et Grossraum – og fra disse kan de forholde seg til hverandre med gjensidig respekt. Trump går inn for en internasjonal orden der normativ pluralisme, ikke-intervensjon og overenskomster er gjeldende.

Fra et slikt antiliberalt perspektiv er det ingen grunn til å se Russland som en absolutt fiende. Og det er all mulig grunn til å underminere internasjonale institusjoner og kutte båndene til USAs tradisjonelle allierte. For antiliberale er verdensfredens virkelige fiender i dag de nasjonalstatene og institusjonene som prøver å skape ytre begrensninger for suverenitet og som forstår politiske felleskap i normativ snarere enn i territoriell eller kulturell forstand. Motsatt er fredens virkelige venner de nasjonene som er sterke nok til å etablere politisk homogenitet innen egne grenser og som klarer å opprettholde en verdensorden ledet av de viktigste uavhengige aktørene. Da Trump sto ved Putins side og tok parti med ham og ikke med USAs etterretningstjeneste, levde han ut de logiske konsekvensene av Schmitts tankegods. Og disse ideene vil følge oss lenge etter at Trump er ute av spillet.

Předplatné 195 NOK