Gonzo interpretace kouzelnice surrealismu


KOMPROMIS: Kniha o umělci Leonory Carringtonové je cestou do džungle surrealismu, úspěšným únikem z konvenčních a fantasy infiltrací zavedených.

Filozof. Stálý literární kritik v MODERNÍCH ČASECH. Překladatel.
E-mail: andersdunker.contact@gmail.com
Publikováno: 2019-11-08
Leonorova cesta Autor
Autor: Susanne Christensen
Vydavatel: Oktober,

Je to dobře známá a žalostná zkušenost, že kulturní šíření často kulturu dusí. Dokonce i ty nejradikálnější a průlomové umělecké projekty mizí, když galerie zavěsí své užitečné plány; dokonce i ten nejprůsvitnější a nejmotoričtější umělecký život je kině snadno stravitelný
- převedeno do něčeho, s čím můžeme přistupovat se zvědavou zvědavostí a co považujeme za kultivovaný zájem o právě „kulturu“. Surrealisté věděli, že z toho všeho musí utéct.

V této knize se kulturní spisovatelka a autorka Susanne Christensen setkává s britským umělcem Leonorou Carringtonovou (1917–2011) mnoha nepřímými způsoby. Čtenář se může připojit ke střetu s nekompromisním, mučivým a zároveň humorným uměním, které začalo v meziválečném období, a Carringtonovým únikem z tvrzené kultury do osvobozovacího projektu surrealismu.

Ptáci pálenky od Leonory Carringtonové

V této eseji je vzpurná vůle, která je jak výstřední, tak vzpurná, s copem sdružení. I přes svou bohatost a nepředvídatelnou podobu je kniha vnímána jako upřímný pokus dostat se do jádra: udržovat kontakt s vlastní motivací a odchýlit se od nejdůležitějšího významu látky. Jednáme o jakýsi psychosympatický experiment, určitý druh gonzo-hermeneutiky, participativní interpretaci.

„Bude to divné, bude to divná cesta,“ je úvodem k Christensenovu předmluvě a brzy se vyjasní, že nepíše životopis, ale zobrazení života, ve kterém chce vyvolávat způsob života, způsob života, mentalitu.

Outsiders

I bokens første del møter vi Leonora som ung jente i en familie med høye sosiale ambisjoner. De er konvensjonelle strebere som vil gifte henne bort til en bedre posisjon og sender henne på ball. For Leonora er de ensomme rideturene en åpning mot en annen verden. Hun oppdras for å passe inn i den britiske overklassen, men opplever seg selv mer som et dyr som ikke passer inn, en hest, et vesen fra et annet sted. I en av sine første fortellinger dikter hun seg om til en hyene som drar på ball utkledd som menneske, med en maske hun har fått ved å gnage hodet av en tjenestepike. Det abrupte, burleske og merkverdige smitter over i Christensens egen framstilling.

Předplatné 195 NOK
autoportrét

I en prosa som springer fra journalistiske passasjer og distanserte analyser til poetiske parafraser av Leonoras verker og livsstemninger, sirkler Christensen inn outsideren: «Leonora er veldig vanskelig å få til å passe inn i en hierarkisk inndelt sosial orden. Leonora er i regnet, hun blir til regnet, hun blir til jord, bjørnebærstenglene griper etter beina hennes som katteklør. Det er noe i buskene. Hun er ikke adskilt fra dette rotete kaoset […].»

Like etter kan vi plutselig befinne oss i en betraktning over maskens symbolikk i Star Wars-filmene eller i Christensens opplevelser og minner. Nytt, halvkaotisk og underlig materiale trekkes stadig inn i teksten, men etter hvert som den utfolder seg, får vi likevel et blikk for hvordan det hele henger sammen.

Mangfoldig reise

Reisen, som ligger i tittelen, gjentas på flere plan. Christensen følger Leonoras bevegelser i biografiske skisser, men følger også etter i kunstnerens fotspor. Gradvis tar forfatterens egen reise over. Leonora opptrer indirekte gjennom møter med folk som kjente henne, i omgangen med eksperter, biografer, entusiaster og parallelle kunstnere. Felles for galleriet av bipersoner og bidragsytere er at de er outsidere – de hører til allesteds og ingensteds. De er ofte hjemmehørende i naturen og fremmede i kulturen.

Under andre verdenskrig blir Leonora tatt til fange av farens politiske kontakter. Hun legges i belter i et galehus i Santander på den nordspanske kysten. Leonora flykter til Lisboa da faren hennes, via utsendinger og kontakter, vil flytte henne til et annet asyl. Hun gifter seg og ender opp i Mexico. Der treffer hun en annen kvinnelig surrealist, Remedios Varo, og begynner endelig et liv på helt egne (og ofte eksentriske) premisser.

Noe av poenget med denne reisen er at Leonora alltid forblir på flukt og på utsiden – og dermed motsetter seg en trygg plassering og institusjonalisering, selv om hun hadde utstillinger og oppnådde en viss berømmelse. Christensens reise blir også en undersøkelse av hva som trekker henne mot Leonoras tekster, bilder og liv. Teksten rommer dessuten hennes egne drømmer og skrudde tilstander. Her får vi anledning til på nytt å stille spørsmålet om hva surrealismen var – hvordan den har preget oss, eller hvordan den har sunket i jorden og blitt overtatt av mer masseproduserte fantasier.

De mistilpassede

Det surrealistiske er antitilpasning, det er en feiring av det vi var da vi var barn, av følelser vi ikke kan gjøre rede for, av krefter som kaller på oss, av merkelige innskytelser, av det dyriske og ubevisste. Slik finner også Christensen plass til å skrive om menneskene som ikke passer inn – ikke bare de genuint mistilpassede kunstnerne, men også kulturarbeiderne, kritikerne og formidlerne. Blant dem hennes egne venner, to av dem døde for egen hånd.

Noe av poenget med denne reisen er at Leonora alltid forblir på flukt og på utsiden – og dermed motsetter seg en trygg plassering og institusjonalisering.

Det marginale og prekære livet er politisk, siden det å bekrefte det som ikke passer inn, er en samvittighetssak. Også det å formidle på en annen måte, å prøve å være tro mot sin egen kunstopplevelse og leseropplevelse, er en samvittighetssak. Dette synes å være budskapet i Christensens bok, i den egenrådige og løsslupne impulsen som har gitt den form. Leonora Carringtons kompromissløshet ga henne et
utside-perspektiv på samfunnet. Hun var et menneske, men også et dyr. Hun var en profesjonell kunstner og forfatter, men også en heks.

Carrington ble i sine eldre år også miljøengasjert, og Christensen betrakter henne som en økofeminist som ikke bare ser miljøkampen som en prinsippsak, men som en langt dypere allianse med det ikke-menneskelige. Hele den følsomheten som surrealismen svermet for, er kanskje en flukt, men det er også en allianse med alt det som har blitt marginalisert og fortrengt – en søken etter et rikt og farlig liv.