Harepus v nacistické zemi


Sonja Henie stále vytváří diváky v publiku. A není snadné zjistit její pověst: Byla to hrdinka nebo odhodlaný egoista?

Idea historik a pravidelný kritik v MODERN TIMES.
E-mail: kjetkor@online.no
Zveřejněno: 1. února 2019

Abychom to zkrátili, můžeme říci, že ženský ideál na počátku 1900. století nebyl zdravý: Korzety narušovaly svobodu pohybu a bránily krevnímu oběhu, což dámy vystavovalo celé řadě zdravotních problémů, které v té době prošlo společným názvem chloróza nebo bělidlo. Tento ideál však byl ideál staré vyšší třídy, od které se distancovala nová, nově bohatá buržoazie. Takže jeviště bylo vyčištěno pro „buben“: mladá žena, která se chovala nedotčená. Mohla kouřit, řídit auto, tančit na černošskou hudbu a sportovat - to všechno by dáma ve spe neměla dělat. Sonja Henie, dcera bývalého soutěžního cyklisty a později obchodníka s kožešinami Wilhelm Henie,…

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69 NOK / měsíc), abyste si mohli přečíst více než jeden článek denně zdarma. Vraťte se zítra zpět nebo se přihlaste.

Předplatné 195 NOK