.Přezkoušet

Kontrola ve smyslu dohledu, byrokracie, financí, technologie a sociálních médií.

AngličtinaNorsk