Whistleblowers - nepřátelé lidí?


nebojácný: Živá demokracie, živý tisk a právní stát jsou vzájemně propojeny a záleží na tom, jak budou informátoři brát vážně. MODERN TIMES vedl rozhovory s oznámeními a právníkem Kari Breirem, aktuální s knihou Podporujte spravedlnost a předcházejte nespravedlnosti - o korupci, právní bezpečnosti a oznámení.

Vedoucí programu Networkers North / South a Dag Hammarskjöld (člen redakční rady MODERN TIMES).
E-mail: jones@networkers.org
Publikováno: 2019-07-01

Norská pobočka organizace svobody projevu PEN označila den oznámení 5. června podporou varovného webu zakladatele WikiLeaks Julian Assange, v současné době ve vězení ve Velké Británii, která čeká na slyšení o vydání, které je naplánováno na únor příštího roku. Téhož dne představili svou knihu oznámení a právník Kari Breirem Podporovat spravedlnost a předcházet nespravedlnosti - o korupci, právní bezpečnosti a oznámení, Kari Breirem je bezpochyby nejvýznamnějším norským oznamovatelem. Nebojila se vstát, ani s vlastním varováním, ani na obranu ostatních. MODERN TIMES zasáhne Breirem v Bondeheimenu.

«Varování se ctí v řeči strany, ale schovávají se v uličce za banketovou halou.» Je to vlastnost, kterou sdílíte?

"Ano, vlastně."

„Vím, co to znamená oznamovat,“ říká Breirem. "Přivedlo mě to do konfliktu s mnoha mocnými lidmi v zemi: odhalil jsem podvod advokátní kanceláře BA-HR a miliardáře Kjell Inge Røkky falešnou fakturou [viz krabici případu 4 v tištěných novinách]. BA-HR mě obvinil z toho, že jsem součástí bývalé sebevraždy ministra zdravotnictví Tore Tønnes. Není to těžší než to. Zahrnuta je také skutečnost, že vedoucí představitelé podniků a přední politici se postavili proti odsouzení. “

Je čas na varovné povstání, aby se tisk a společnost vrátily zpět
na trati?

Editor editoru Stavanger Aftenblad vás zavolal Sven Egil Omdal «přítelkyně proti špinavému proudu". Ibsen by ti zavolal «a nepřítelem lidí»? Poznáváte se?

Předplatné 195 NOK

"Tak to má být varování." Musíte být připraveni na to nejhorší, protože moc má mnoho zbraní a mnoho přátel. Peníze lidí, politiků, premiérů! Naštěstí však vždy existovali někteří, kdo viděli pravdu a podporovali mě, kteří nebyli dovoleni „ochladit“ hrozbami. Pomáhá to přemýšlet. Bolí to, když se lidé, od kterých jste očekávali, že se nebudou líbit.

Statsminister Erna Solberg snakket friskt på World Economic Forum sist vinter om at hun ønsket seg et MeToo mot økonomisk kriminalitet. Med solid bakgrunn i Varslerutvalgets NOU 2018: 6 hadde Solberg muligheten til å følge opp dette. Men forslaget regjeringen la fram, var noe av det feigeste jeg har sett, sa ett av medlemmene i utvalget til meg. Ingen systemendring. Bare kodifisering av gjeldende rett og et forslag om at ledere ble påbudt å følge opp et varsel. Det var langt fra de pompøse festtalene.»

Ja, hva når varselet gjelder en leders overgrep eller forbrytelse?

"Často existují kultury, z nichž vůdcové vystupují." Ne všechna oznámení jsou však legitimní. Pro některé může být výhodné se dostat z frustrace. A jsme moudří, abychom byli opatrní. Vždy je důležité prošetřit oznámení a podat věc proti oznamovateli s důvodem. Nesmí však nikdy způsobit, aby se oznamovatelé cítili nejistě kvůli odvetným opatřením. Potom dítě vyhodíme s vodou z koupele.

Mange lederkulturer knebler varslere. Men fordi vi ikke har gode grep for å hjelpe de legitime, går det inflasjon i hvem som kan kalle seg det. Eller det hindrer legitime å stå fram. Redaktør Sven Egil Omdal mente at altfor mange varslere unnlater å stå fram fordi det koster for mye. Undersøkelser av FaFo og fagforeningen Lederne viser at 50 prosent av både ledere og ansatte unnlater å varsle av redsel for represalier», sier Breirem.

Varsling har sin pris. Man må tørre. For å bli varsler må man være villig til å gå inn i en konfrontasjon. Er du en vanskelig person, kranglete, «proti proudu»Breirem?

«Kanskje, men først og fremst har jeg vilje til sannhet. Jeg kan ikke leve med mitt eget speilbilde hvis jeg har møtt korrupsjon og svindel uten å gjøre noe.»

Betyr det at du ville gjort det igjen? Det er et spørsmål varslere gjerne får?

«Ja, det ville jeg, men jeg ville kanskje gjort ting annerledes. Jeg har lært. Men som direktør i det prestisjetunge advokatfirmaet BA-HR måtte jeg si ifra, kunne ikke få meg til å svindle bare fordi ‘slik gjør vi det her’. Det handler om moral og hva som er riktig, og ikke bare at en revisjon ville kunne avsløre en falsk faktura, og jeg med rette kunne straffes hvis jeg godkjente den.»

Vyšetřování FaFo a odborových svazů
Lídři ukazují, že 50 procent manažerů i zaměstnanců neoznámí strach z odvetných opatření.

En junidag i 2015. Breirem var en av flere varslere som sto utenfor Stortinget. Selveste varsler-ikonet Daniel Ellsberg var hovedtaler. Han ble kalt «USAs farligste mann» av president Nixon og utenriksminister Kissinger. Varslerne ba stortingspresident Olemic Thommessen om å invitere varsleren Edward Snowden til Norge. Det kunne vært en god oppfølging av Thommessens mange festtaler om 1814 og ytringsfrihet. «To put your money where your mouth is», mente Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle . Rasende forlot Thommessen stedet.

Det hadde kostet Ellsberg å varsle om amerikanske krigsforbrytelser for 50 år siden, slik det koster for Assange å bringe sannheten om krigene i Irak og Afghanistan i vår tid. Ellsberg har aldri siden kunnet få jobb i USA. Ekteskapet raknet. Assange trues med utlevering til USA og straff som spion. Snowden sitter i landflyktighet i Moskva.

Etter å ha teppebombet Vietnam og Kampuchea i en årrekke fikk Kissinger Nobelprisen.

Pravda není vysoká, ani v Danielovi Ellsbergovi v USA, Assangeově Británii ani v Kari Breirem v Norsku? Byli BA-HR usvědčeni?

„Ano, BA-HR byl odsouzen k platbě malé pokuty poté, co státní zástupce zcela nepochopil případ - i když to již bylo prokázáno. Moje malá role byla v tom, že jsem jako ředitel advokátní kanceláře odmítl platit falešnou fakturu. Vnitřní varování, že se něco stalo. BA-HR mohl tento proces zastavit, ale rozhodl se mě pozastavit a poté rezignovat. Pokuta, kterou dostali, však byla méně než tři procenta z tohoto podvodu. Nejprve to odmítli zaplatit. Rostly silnější a silnější než kdy jindy. Tak to je v Norsku. “

Du går også i rette med Arbeiderpartiets tidligere leder Jens Stoltenberg?

«Jens Stoltenberg forteller ikke sannheten om Tønne-saken i sin selvbiografi fra 2016. Han legger skylden på at reglene var uklare, og mener at sakens kjerne var etterlønn. Uberettiget etterlønn var fjernt fra min fantasi. Sannheten var enkel: En faktura ble forfalsket for å skjule inhabilitet og hvitvasking. Det skal ikke forskjønnes eller tilsløres. Siden jeg utløste Tønne-saken, har jeg selvsagt rett til å beskrive de faktiske forhold!»

I Nepřítel lidí lar Ibsen både Stockmann og datteren miste jobben. Du nevner i boken din at også din datter ble sagt opp hos BA-HR?

«Behandlingen av min datter har jeg vanskeligheter med å tilgi. Hun ble bedt om å sende et dokument på vegne av managing partner i selskapet, og ble senere anklaget for å ha gjort som hun ble bedt om – det førte til oppsigelse. Skammelig! Hun fikk en livserfaring hun ikke skulle hatt.»

Men det var stemmer som støttet deg? NRKs Christian Borch og Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad. De advarer mot at maktmennesker styrer pressen i varslingssaker?

«Ja, det var flere som støttet meg. Borch mente at pressen skulle gått videre med saken. Omdal skrev at samrøre mellom landets mektigste industriherrer og topp-politikere ble effektivt tildekket. Han hevdet at advarsler som ‘Husk hva som hendte med Tore Tønne’ har en kalkulert, avkjølende effekt på journalister og fører til at ulovligheter ikke avdekkes. Da fyller ikke pressen sin samfunnsoppgave.»

Du ble ikke videre imponert over pressens reaksjon etter Tønnes død?

«Nei. NHO-sjef Ulltveit-Moe påsto at pressen tok livet av Tønne. Presseforbundet opprettet selv et eget utvalg for å se på Tønne-saken. Frykten for makteliten fikk tydeligvis overtaket i dette utvalget. ‘Saken ble overdimensjonert i forhold til de faktiske realitetene som ble avdekket’, sa de blant annet om Dagbladets dekning. En åpenbar gal konklusjon. En klar unnfallenhet, siden de faktaene i saken som var godt kjent, var meget alvorlige, mens masse fakta aldri vil bli kjent siden etterforskningen ble stoppet da Tønne tok sitt liv. »

Du skriver langt videre enn ditt eget liv, og går tilbake i historien og trekker fram saken mot Milorg-leder Oliver Langeland?

«Ja, Langeland gikk i rette med selveste krigsoppgjøret etter krigen. Han skrev to bøker som ble konfiskert og makulert.»

Man kunne ikke godt kalle krigshelten Langeland for landsforræder. Han hadde ledet avdeling 13 av Milorg i Oslo, og måtte flykte. Men etter krigen protesterte han på at krigsprofitører i statsforvaltning og næringsliv ikke ble straffet, mens folk med passive NS-medlemskap fikk straff.

Langeland ble effektivt brakt til taushet ved at bøkene hans ble inndratt og destruert.

Je čas podívat se na tyto méně okouzlující aspekty naší historie, říká Breirem. Píše o právním státu a soudní praxi, kterou do naší doby dobře a špatně zná. Má pochybnosti o dokonalosti norského soudnictví.

Barrel případ

Tore Tønne byla norská obchodní manažerka
a ministr zdravotnictví vlády Jensa Stoltenberga 2000–2001. Následující rok Økokrim stáhl obžalobu proti Tønne za nezákonné přijetí 1,5 milionu NOK za konzultační práci pro miliardáře Kjell Inge Røkke na padělané faktuře od
advokátní kancelář BA-HR. Hlaveň vzala život
v prosinci 2002 a žaloba proti němu byla zamítnuta. Ředitel BA-HR Kari Breirem oznámil falešnou fakturu a byl nucen opustit společnost. BA-HR byla pokutována pokutou 50 000 NOK.

Et levende demokrati, en levende presse, og rettssikkerhet henger sammen og avhenger av at varslere tas på alvor. Både historien og samtiden vår har steiner som må snus. Da trenger vi varslere. Norske PEN og Kari Breirem er ikke alene om å mene dette. Men det synes ofte langt mellom støttende stemmer. Og kreftene og interessene som vil hindre det, er mektige. Altfor mange varslere trues til taushet. Ibsen skrev om det i Nepřítel lidí mens Norge ennå var under Sverige. Og 130 år senere baler vi fremdeles med den samme problematikken.

Sbírka novinářů z Akershusu na jaře 2019 diskutovala o probíhajícím případu zmizení Ann-Elisabeth Hagenové. Ukázalo se, že policie po dlouhou dobu ohrožovala tisk trestním stíháním, pokud o případu psala. Policie neměla k tomu právní základ. Byl to syndrom „Vzpomínáte si, co se stalo Tore Tønne“, který měsíc po měsíci udeřil do novin a ztichl? Ze Spojených států New York Times hlásí, že budou kvůli veškeré kritice konec karikaturami, Karikatury jsou starší než samotný tisk a zasažená zbraň hlupáka zespodu. Karikatury nenávidí diktátoři a demagogové. Autocenzura New York Times je děsivá. Konečné vítězství pro mocné. Je čas na varovnou vzpouru, aby se tisk a společnost vrátily zpět na cestu?

Kari Breirem má devět let vnučku. Jmenuje se samozřejmě Justin. Chce, aby si jednoho dne mohl přečíst pravdu o případu, který spustila babička, pokud by se novinář nebo historik v určitém okamžiku rozhodl tento případ v co nejširším rozsahu přijmout.