Hodnota člověka v nezaměstnané společnosti


LIFE: Jak se nám podaří žít smysluplný život ve světě bez práce, kde je vše automatizované a vzdělání už nevede k práci?

Literární kritik v MODERN TIMES.
E-mail: henning.ness@icloud.com
Publikováno: 2020-04-19
Svět bez práce: technologie, automatizace a jak bychom měli reagovat
Autor: Daniel Susskind
Vydavatel: Allen Lane, Velká Británie

Autor Daniel Susskind je ekonom na Oxfordské univerzitě, kde vyučuje a zkoumá. Pracoval také ve vládě Spojeného království jako analytik a poradce.

V této knize s důvěryhodností ukazuje, že země, kde je automatizace vysoká, mají také největší výstup.

Jak to ale ovlivní populaci? Píše: „Svět s menším množstvím práce bude tedy hluboce rozdělený: Někteří lidé budou mít obrovské množství hodnotného kapitálu, ale jiní se ocitnou prakticky bez kapitálu jakéhokoli druhu.“

Poukazuje na to, že ekonomické a technologické nerovnosti jsou spojeny: K takovému vývoji dochází v důsledku toho, že někteří mají kapitál, který nemá podmínky pro růst, protože nestojí za to trh, zatímco jiní mají druh kapitálu, který má potenciál nekonečně stoupat.

Poukazuje na to, že ekonomické rozdíly ve Spojených státech se po roce 1980 drasticky zvýšily: příjem bohatých se zrychlil, zatímco chudí se snížili. Totéž se stalo také v severských zemích: Příjem nejbohatšího procenta vzrostl v Norsku, Švédsku a Finsku.

Předplatné 195 NOK / čtvrtletí

Spravedlivé rozdělení

Tomuto vývoji lze zabránit spravedlivějším rozdělením daní a poplatků. Autor uvádí, že vysoké daně musí být vybírány z příjmu lidí, kteří mají prospěch z technologického pokroku. I ti, kteří vydělávají velké peníze na tradiční kapitál, musí být silně zdaněni. To znamená, že práce strojů musí být také zdaněna. Susskind to nazývá „robotický poklad“. Protože trend směřuje k velkým společnostem nahrazujícím zaměstnance stroji, je důležité, aby z toho plynoucí příjmy nespadaly do rukou několika majitelů kapitálu.

Jdeme směrem ke světu se stále menší pracovní sílou, a to musí stát kompenzovat uvalením vyšších daní na společnosti, kde je podíl manuální práce malý.

Musíme život nazývat bez práce něčím jiným než „nezaměstnaností“

Otázkou není, zda bude výroba v budoucnu dostatečně velká, ale jak rozdělit bohatství tak, aby prospívalo všem. distribuce, nikoli výroba, bude podle autora novým a důležitým úkolem společnosti. Jak by se měl rozdělovat rostoucí finanční zisk z automatizace?

Når arbeidet effektiviseres, blir den økonomiske gevinsten som helhet større. Før ble de som mistet arbeidet, lutfattige, men dette behøver ikke å skje i framtiden, skriver Susskind. De som ikke har arbeid, må få sin del av den økonomiske gevinsten, slik at ikke samfunnet deles i to klasser. Han kaller det «The Bigger Pie Effect».

Hva gir livet mening?

Vi er vant til å tro at det er arbeid som gir livet mening, og undersøkelser tyder på at folks helse blir dårligere når de slutter å arbeide. Men det skyldes kanskje at vi ikke finner noe meningsfylt å gjøre?

Er årsaken stigmatiseringen som følger med det å være arbeidsledig? Eller skyldes det simpelthen at inntekten blir lavere?

Vil maskinene gjøre oss overflødige? Susskind påpeker at mange har uroet seg over lignende problemer tidligere, helt fra begynnelsen av den industrielle revolusjon.

Men maskinene har ikke klart å ødelegge menneskene. Tvert imot har mye tid blitt frigjort for hver enkelt, slik at vi kan drive med meningsfylte sysler istedenfor å være arbeidsslaver, uten at den økonomiske gevinsten for hver enkelt samfunnsdeltaker har blitt mindre, og uten at arbeidet som sådant har fått lavere status.

En ny identitet

Det siste kapittelet i boken er, som forfatteren selv skriver, det mest spekulative, men også det mest interessante: Folk må finne en ny identitet eller en ny mening gjennom dannelsen av en ny, ikke-arbeidende identitet. Kanskje vil folk i større grad finne mening i frivillig arbeid? Få mer tid og større rom til meningsfylte aktiviteter, ja, kanskje vil vi i større grad kunne bidra gjennom samfunnsskapende, kulturelle aktiviteter?

Det høres litt for rosenrødt ut etter min mening. Vi har jo ikke først og fremst blitt mer dannet de siste hundre årene, vi har i enda større grad blitt reduserte til rene konsumenter, og vi manipuleres av krefter som smelter statsmakten sammen med kapitalistiske krefter.

Selvfølgelig er utviklingen av en vennlig og hjelpsom «Big State» et mulig scenario, men et annet er at vi blir passive deltakere i et samfunn som kobler liberalismus med ovládání og overvåkning, et problem forfatteren ikke berører. En del tegn i tiden tyder på at det kan gå den veien.

Mennesker har en verdi

Plutselige forandringer kan medføre at måten vi tenker på, blir utdatert. Susskind trekker paralleller til det såkalte horseshit-problemet: Før bilen kom, trodde mange at mengden hestemøkk i gatene ville øke, en opplagt feiloppfatning forårsaket av manglende kunnskap om hva bilen ville komme til å bety for framtidens transport.

Susskind peker dessuten på at det genuint menneskelige alltid vil ha en verdi: Selv om kaffe laget av maskiner smaker bedre, foretrekker folk faktisk kaffe laget av mennesker, rett og slett fordi det er mennesker som har laget den.

Det spilles fortsatt verdens-mesterskap i sjakk, selv om alle vet at datamaskiner er uslåelige i sjakk. I framtiden vil kanskje vond kaffe laget av mennesker få en sentimental verdi?

Vil utdannelse bli overflødig når den ikke fører til arbeid?

Utdannelse som ikke fører til jobb. Et spørsmål jeg sitter igjen med, er: Hva vil folk tenke om udannelse når det ikke finnes jobber? Vil utdannelse bli overflødig når den ikke fører til arbeid? Boken inneholder et langt kapittel om framtidens utdannelse: Utdannelse vil ikke være en utdannelse til arbeid, men nettopp derfor heller ikke en utdannelse til arbeidsledighet. Når arbeid ikke lenger finnes, vil heller ikke arbeidsledighet finnes lenger.

Vi må kalle et liv uten arbeid for noe annet enn «arbeidsledighet». Utdannelsen må få en egenverdi. Det vil være behov for utdannelse av andre årsaker enn formålet om å skaffe oss arbeid. Vi må se på den som «menneskelig kapital», en kapital som ikke lenger har som hovedformål å skaffe oss inntekt.

Forfatteren ser for seg at maskinene ikke overtar alt menneskelig arbeid, men at maskinenes arbeid vil fungere som et doplněk til det menneskelige arbeidet.

Det Susskind gjør, er i grunnen ikke noe annet enn å bygge på de prognosene som har vært en del av det vestlige samfunnet siden den industrielle revolusjon. Boken er interessant, leseverdig og troverdig, og er dessuten også et opplagt forsvar for borgerlønn.


Vážení čtenáři. Nyní máte tento měsíc 1 volné články. Nebojte se nakreslit jeden Předplatné, nebo se přihlaste níže, pokud jej máte.