FOTO: Mario Tama / Getty Images / AFP

Méně sledování, více lidskosti


Proč je sledování prezentováno jako řešení hrozby terorismu?

Aarseth je státní magistrát a pravidelný novinář v MODERN TIMES.
E-mail: tori.aarseth@gmail.com
Publikováno: 17. listopadu 2016

Dohled, který dnes vidíme, není nutně přirozenou nebo nezbytnou reakcí na hrozbu terorismu, máme-li věřit Cristině Archetti, profesorce na Katedře médií a komunikace na univerzitě v Oslu. MODERN TIMES se s ní setkává na každoročním monitorovacím semináři katedry na Fritt Ord. Podle Archettiho má představa o dohledu jako o boji proti terorismu smysl pouze v rámci konstruované reality, která je v mnoha ohledech libovolná. Foucaultovský režim pravdy tvoří rámec pro to, co lze říci o dohledu, co je pravda a co je falešné. „Jazyk je velmi důležitý, má klíčovou roli,“ říká. "Postupně se to stává hmatatelným." Bude jich více a…

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69kr / měsíc) a přečtěte si další články ještě dnes. Vraťte se zítra nebo se přihlaste níže, pokud máte předplatné.

přihlásit se

Předplatné 195 NOK