Ole Robert Sunde. Foto: Jo Michael / Gyldendal

Norská esej


Poněkud svévolný - nebo bychom měli říci nepřirozeně - přehled esejisty v naší malé zemi.

E-mail: ors@olerobertsunde.com
Publikováno: 2015-09-16
Michel_de_Montaigne_1
Michel de Montaigne. Foto: Wikimedia

Co lze říci o norské eseji - jak neformální esej v montagueské tradici, tak formálnější neprozaická esej, která může připomínat akademickou kroniku nebo článek - protože je téměř neexistující nebo alespoň byla, před pokračujícím Bergensian Georg Johannesen vytáhl časopis z úst a dostal jeho pak vydavatel Gyldendal vydat jeho kompilované eseje: O norském způsobu myšlení (1975)? O několik let později přišel O norském způsobu psaní (1981) av roce 1976 přišel Jan Erik Volds Nadšené eseje. Všichni tři vyšli na Gyldendalových pochodňových knihách a potom byl Gyldendal v popředí, abych tak řekl.


Předplatné 195 NOK