Ředitel pohraničního plotu Nicholas Geyrhalter

Strach ze strachu


border: S ploty nebo bez nich se Evropa bude muset účastnit neustále se měnícího světa venku.

Vojáci jsou lotyšský filmový režisér, kurátor a publicista.
E-mail: astra.zoldnere@gmail.com
Publikováno: 2019-07-19
Hraniční plot
Regisør: Nicholas Geyrhalter
(Německo)

Ve svém nejnovějším dokumentu Hraniční plot, rakouský režisér Nikolaus Geyrhalter znovu vykresluje evropský strach z „The Other“. Jeho film Abendland (2011) představil řadu scén zobrazujících Evropu v noci, přičemž hlavním předmětem byly sledovací kamery a hraniční ploty, které brání cizincům. v Hraniční plot bere tím puls života
Rakousko-italský příhraniční region Tyrolsko. Začátkem roku 2016 rakouscí politici oznámili své plány na vybudování hraničního plotu v Brennerském průsmyku - což je jedno z nejdůležitějších dopravních spojení mezi severní Evropou a Itálií - aby zastavili nelegální uprchlíky z Itálie. Tyrolsko lze tedy považovat za mikrokosmos, který odráží Evropu jako celek, kde se střetávají různé myšlenky a úzkosti.