avatar
Anna-Karin Selberg.
Firuz Kutal

Moderní politická lež a politická lež

ESEJ Jak je možné, že někteří politici mohou lhát tolik, kolik chtějí, jako prezident Trump, a zároveň je jejich voliči vnímat jako pravdivé? Díváme se na to, jak filozof Hannah Arendt definoval rozdíl mezi tradiční a moderní lež, jako rozdíl mezi skrýváním a ničením. A jak může být pravda zfalšována, protože člověk může sledovat realitu.
AngličtinaNorsk