avatar
Valentin Sevéus
Sevéus žije ve Stockholmu a je členem řady mírových skupin. Napsal mimo jiné hledat mír (2015) a svět potřebuje ministry míru (2017).
Okamžik míru, Faditoone. Viz http://www.libex.eu/

Kultura budoucnosti budoucnosti a Abiy Ahmed

KOMENTÁŘ: V budoucnu se věří, že lidé a vlády se naučili dost na to, aby se vypořádali s konflikty bez myšlení zbraní a nepřátel. Pokud se tam někdy dostaneme, nevíme, ale existuje možnost a jak to bude, záleží na našich volbách.