Dag Osterberg. Forfatter, professor. (1938–2017) Siden 1960-årene vært en av Norges fremste sosialteoretikere og intellektuelle, som bl.a. har gitt viktige bidrag til den såkalte positivismedebatten og vist en kritisk profil i sine skrifter. (3 artikler)

O diktatuře proletariátu

Účelem tohoto příspěvku je ukázat, proč bylo politickou chybou SUF programovat diktaturu proletariátu.

O fašismu a funkcionalismu

Je fašismus v naší době reaktivní nebo hypermoderní?

SUF a Mao Tse Tung

Maova idealistická teorie, že kulturní revoluce stačí ke zrušení tříd, je chybná - a obdiv naší povrchní myšlenky naší levice může mít nešťastné důsledky pro další politiku, píše Dag Østerberg v tomto textu z roku 1968.
Články uvedené v:
Zadejte svůj čas - Hylland Eriksen

Na cestě do roku 2020