fbpx
profile_cover
5 článků.
5G záření

Při plné rychlosti do ekologické slepé uličky

5G: Není zdokumentováno, že 5G je bezpečný. Naopak, 5G posílí škody, které jsme již způsobili biosféře a životu na Zemi.

Řešení bez vybraného záření

Měřiče by se měly stát „portálem“ do inteligentního domu zákazníka. Byly poskytovány nové služby - od širokopásmového připojení k správě budov - což společnostem poskytujícím distribuční soustavu poskytlo nové, velké příjmy. Ale vzduch došel z plánů.

Nové škody na zdraví a životním prostředí inteligentních měřičů

Instalace nových měřičů výkonu (AMS) vás vystavuje nepřetržitému působení toxinů prostředí [1]. „Elektrická mlha“ - neviditelný a tichý zdroj poškození zdraví a životního prostředí - je ještě hustší.

Západy slunce bezdrátového průmyslu?

Volání vědců a lékařů z celého světa vyzývá Evropskou komisi, aby zastavila zavádění 5G v Evropě, dokud nezkoumají dopady na zdraví a životní prostředí nestranní vědci. Výzva naznačuje, že škodlivé účinky mikrovln jsou známé a již tak rozsáhlé, že ohrožují zdraví lidí, zvířat a rostlin.

Zmizení druhu

Vědci provedli mobilní radiační objevy, které by nám měly poskytnout všem špatný noční spánek.