avatar
Kristina Vee Lærgreidová.

Odpověď vedoucího imigračního penzionu

Odpovídá případu „Cizí cizí nepřátelský azylový lékař na Trandumu“.