Klíčová slova: The MIT Press

Prázdnota po otci

Otcové zmeškali: Sibylle Lacan, dcera psychiatra a psychoanalytik Jacques Lacan, vypráví o bolestném otcovském vztahu v této krátké, ale silné paměti.

Společně na celý život

SYMBIÓZA: Musíme myslet jinak na člověka i na počítač. Jejich bytí je zapleteno více, než si myslíme, a mění se a přizpůsobují se navzájem.