Klíčová slova: Ben Rivers

Nyní ten poslední ředitel Ben Rivers UK

Pozorná a nadčasová přítomnost

SLOW TRAVEL: Zvířata mají často téměř záviděníhodnou schopnost najít své místo v celku. Proč lidé nemohou dělat to samé?

Poté je nyní

Osamělý skleník je posledním vpádem světa do scénáře prorockého sci-fi Ben River, který uvádí nejistý osud Země: planeta je vylidněná a skleník je jediným životaschopným místem.