Klíčová slova: sochařství

Ingrid Eggen, Knegang 5. 2017, archivní pigmentový tisk, 80 × 65 cm. © umělec.

Touha po materialitě

FOTOGRAFIE: Může nás fotka zasáhnout? Nebo může ukázat omezení uvalená na jednotlivce podle rodinných a společenských očekávání?

Budoucnost betonu

Zvýšený beton se chystá postavit - architektonicky i sochařsky.