Z znásilnění

Za sebe


Několik norských dokumentárních filmů na mezinárodním filmovém festivalu v Bergenu spojilo hluboce osobní příběhy s významnými společenskými zprávami a v důsledku toho se na ně dívalo jen pupek.

Alexander Huser
Huser je pravidelným filmovým kritikem v MODERN TIMES.
E-mail: alekshuser@gmail.com
Publikováno: 2015-10-14

Během svého 16 let života se mezinárodní filmový festival Bergen etabloval jako největší a nejlepší dokumentární film v zemi, i když během osmi dnů festivalu v září je také k vidění mnoho zajímavých hraných filmů. Rozsáhlý dokumentární program se skládá z několika soutěžních sekcí pro norské i mezinárodní filmy. Níže podepsaní zasedli letos v porotách za nejlepší krátké a nejlepší dlouhé norské dokumenty a představí některé dojmy z těchto programů.

Osobní zprávy komunity. U „dlouhých dokumentů“ odkazuji na program, který festival jednoduše nazval „norské dokumenty“, který se skládal z celovečerních dokumentů (na rozdíl od krátkých filmů v krátké dokumentární sekci). Často mají rychlý hrací čas, přizpůsobený programovacím kanálům televizních kanálů, někdy o něco déle. Tento program zahrnoval několik osobních dokumentů a měl také širší sociální dopad - stejně jako několik z nich, kteří se pohybovali daleko za hranice země. Jak jsme řekli v porotě v našem prohlášení při slavnostním předávání cen, norští dokumentaristé jsou podle tohoto programu považováni za něco jiného, ​​než je pupek, i když jsou založeni na sobě.

Znásilnění. Silným příkladem je dokument, který jsme se rozhodli ocenit, Linda Steinhoffs znásilněna, Když začala pracovat na filmu, měla v úmyslu řešit společenský problém znásilnění na obecnější úrovni, ale nakonec si tvůrce uvědomil, že se musí zabývat svými vlastními zkušenostmi od doby, kdy byla před 15 lety znásilněna. Film se tak stal poutavou osobní cestou, kde poznáme osobu, která je mnohem víc než násilník, ale také s mnoha důsledky, které pro ni toto trauma mělo. Steinhoff hledá různé úřady ve zdravotnictví a soudnictví se silným závazkem, což znamená, že nám nejsou vždy doručovány „správné“ novinářské otázky, ale které - ačkoliv zčásti proč - odhalují některé závažné slabiny a nedostatky v systému. Mezi rozhovory jsou ve filmu také osoba odsouzená za napadení znásilněním a člověk si dokáže jen představit, co si to od tvůrce filmu vyžádalo - kdo setkání vede s obdivuhodnou otevřeností.

Přestože film řeší bolestivé téma, není znásilněna noen utelukkende tung og dyster film.

Review. Underveis bestemmer Steinhoff seg for å anmelde voldtekten hun selv har opplevd, noe hun den gang ikke fikk entydig råd om å gjøre. Utover å skape narrativ fremdrift, gir dokumenteringen av denne prosessen noen verdifulle verktøy for andre med tilsvarende erfaringer som filmskaperen – samtidig som det også er medvirkende til å avdekke de tidligere nevnte manglene i det offentlige apparatet.
Přestože film řeší bolestivé téma, není znásilněna noen utelukkende tung og dyster film. Fra anslaget av bryter Steinhoff selv ut i latter, noe vi riktignok innser at er en nervøs reaksjon. Like fullt fremstår hun som en sprudlende person, og vel så viktig i denne sammenheng er hennes valg av et friskt og nokså ungdommelig formspråk. Dette vil trolig gjøre filmen mer tilgjengelig for et yngre tenåringssegment, som utvilsomt vil ha godt av å se den (dette gjelder naturligvis både gutter og jenter).
At filmen appellerer til publikum ble da også bekreftet av at den på prisutdelingen i Bergen i tillegg vant festivalens publikumspris, hvorpå en impulsiv festivalsjef (og leder for distribusjonsselskapet Tour de Force) Tor Fosse fra scenen lovet filmen kinodistribusjon. Det er bare å håpe at han holder ord, for znásilněna er en film som burde ses av mange – på grunn av tematikkens viktighet, men også selve filmens kvalitet.
Asylbarna: Farida er en sober og sprengkraftig rapport om ni år gamle Farida og hennes families situasjon i Afghanistan, etter at de en natt ble deportert av norsk politi til dette landet hun aldri tidligere hadde satt sine ben i.

Hederlig omtale. Juryen valgte i tillegg å gi en hederlig omtale, som også ble tildelt en usedvanlig personlig film med et sosialt og til dels politisk tema. Idův deník har fått en del mer oppmerksomhet enn znásilněna (som hadde sin premiere under festivalen i Bergen), blant annet fordi en kortversjon har blitt vist på VGTV. Filmen er basert på Ida Storms egne «selfie»-videoer, og gir et rått og ufiltrert innblikk i den unge kvinnens mange ned- og oppturer gjennom en langvarig og tidvis svært smertefull kamp mot psykiske lidelser. Samtidig skal regissør August B. Hanssen berømmes for en kyndig og sømløs behandling av det røffe materialet – inkludert et heftig lydspor – som forsterker tilskuerens medopplevelse. Idas dagbok er et unikt dokument om en type sykdom som stadig ikke møtes med tilstrekkelig aksept og forståelse. I likhet med znásilněna skal filmen vises på NRK, for Idův deník sin del allerede i inneværende måned.

Flere sterke bidrag. I tillegg har jeg lyst til å trekke frem to andre blant de ti bidragene i den norske (lang-)dokumentarkonkurransen. Disse to kom ikke med blant dem juryen honorerte, men er like fullt dokumentarer jeg lot meg begeistre av – og som jeg i det minste kan gi litt oppmerksomhet her. Først og fremst Åse Svennheim Drivenes’ Maiko – Dancing Child, som er et meget velfortalt, observerende portrett av Nasjonalballettens solist Maiko Nishino. Filmen forteller en sterk og nærgående historie om familie kontra karriere og om prestasjonspress fra tidlig alder, som gjennom noen hendelser underveis får en svært engasjerende, klassisk dramaturgi.
En positiv overraskelse var dessuten Birgitte Sigmundstads Odel. Slik tittelen lover handler denne dokumentaren om den særnorske odelsretten, som behandles med en leken kombinasjon av personlig, anekdotisk tilnærming, utradisjonelt iscenesatte intervjuer og mer faktafunderte innslag. Dette er ingen enkel sjonglering, og filmen kan da også innimellom fremstå som noe ufokusert – men den har en smittende sjarm og noen karismatiske karakterer som gjør at den kommer unna med det med en overbevisende helhet i behold.

Kort og engasjerende. Som nevnt satt jeg også i juryen for norske kortdokumentarer, som i likhet med de lange konkurransefilmene holdt et generelt høyt nivå. Her ble det gitt hederlig omtale til A Place Good Enough, Emilie Norenbergs forfriskende og vindskeive portrett av den lille bygda Skåbu i Jotunheimen. Denne filmen kommer til tider overraskende tett på innbyggerne, men sverger likevel kompromissløst til et sveipende panoramaperspektiv – for å låne et par formuleringer fra vår jurybegrunnelse.
Selve prisen for beste kortdokumentar ga vi til Asylbarna: Farida, en sober og sprengkraftig rapport om ni år gamle Farida og hennes families situasjon i Afghanistan, etter at de en natt ble deportert av norsk politi til dette landet hun aldri tidligere hadde satt sine ben i. Kortdokumentaren er konsekvent fortalt fra Faridas perspektiv, som medfører at noen faktaopplysninger utelates, men isteden gjør resultatet enda mer inntrengende og opprørende. Asylbarna: Farida inngår i en serie på fire kortdokumenaterer om ulike asylbarn, som skal sendes på VGTV. For igjen å sitere vår jurybegrunnelse, her ført i pennen av jurykollega og filmredaktør i Natt & Dag Martin Øsmundset, er det bare å håpe at denne filmen finner veien til en helt annen filmskaper, nemlig landets justisminister.


Huser je pravidelným filmovým kritikem v MODERN TIMES.
alekshuser@gmail.com

Předplatné 195 NOK