Zabíjí za dolar


MODERN TIMES zde vytiskne výňatek z nové knihy Dag Hoela, Fred je jedním z nejlepších - z norského střeliva. Kniha pojednává o Hoelově výchově, poblíž závodů Raufoss Ammunition továrny AS a mezinárodního obchodu se zbraněmi obecně.

E-mail: post.dag@gmail.com
Zveřejněno: 14. září 2017

Raufossingen Bjarne Gravdahl byl ředitelem a odpovědným za továrnu na munici v období, kdy kultura přišla k Raufossu, a my Norové jsme zjistili, že ačkoli všechna zvířata byla stejná, některá byla podobná ostatním. Právě v 80. letech se na nás ztratila nevinnost. Ramenní polštářky rostly rok od roku.

Navštěvuji Gravdahl během zimního dne s mrázovým kouřem a vrzáním ve sněhu. Přijme schody a zavede mě do pohovky. Na ubrusovém stolku leží hromada horní fólie s grafy a statistikami, pružinovými nástroji z rozcvičovacích schůzek - a nyní svědci Gravdahlova režimu.

Když začnu tím, že vám říkám, že jsem vyrůstal ve Villåsenu, zjistil jsem, že důvod, proč vesnice nikdy aldri

Vážení čtenáři. Musíte být předplatitel (69 NOK / měsíc), abyste si mohli přečíst více než jeden článek denně zdarma. Vraťte se zítra zpět nebo se přihlaste.

Předplatné 195 NOK